قدرت نرم فناوری های نوین در افغانستان

ساخت وبلاگ
چکیده : با رشد فناوری های نوین معلوماتی، اطلاعاتی و ارتباطی، توانایی و تاثیرگزاری جوانان بر روند تحولات در ک... با عنوان : قدرت نرم فناوری های نوین در افغانستان بخوانید :

با رشد فناوری های نوین معلوماتی، اطلاعاتی و ارتباطی، توانایی و تاثیرگزاری جوانان بر روند تحولات در کشور محک می خورد!

عبدالاحد نوابی

 

 

 

نداشتن قدرت فناوری معلوماتی و دانش  به روز شده در کنار دیگر مولفه ها، از مهمترین عوامل ضعف و عقب ماندگی افغانستان پنداشته شده می تواند، در حالی که دانش و فن فناوری معلوماتی نوین از جمله شاخص ها و سازه های مهم و مبرم قدرت نرمدر جهان امروز  می باشد و کشور های قدرتمند و توسعه یافته از داشتن چنین پدیده های علمی و فنی بهره های فراوان می برند.                    

 

فهم فناوری معلوماتی به معنی عام آن یعنی آشنایی با امکانات و ابزار فنی صنعتی نوین، دانستن فن و کاربرد آن به منظور ساده سازی و شتاب بخشیدن به برنامه های زندگی، گسترش ارتباطات میان گروه های انسانی، توسعه و ترقی در عرصه های مختلف بخاطر تقویت و برازندگی نظام ها و حتا براندازی آنان در جهان معاصر کاربران بیشماری را به خود مشغول کرده است.

فناوری معلوماتی به برداشت و تحلیل امروز آن عبارت از آن مؤلفه ها،  سازه ها و ابزار مشخص و عمده قدرت نرم است که توجه ابر قدرت ها و نیمه ابر قدرت های جهان را آن چنان به خود جلب کرده که از آن به خاطر نفوذ و حاکمیت خویش بر بازار های صنعت، فن آوری و ارتباطات و منابع اطلاعات در کشور های ضعیف و رو به رشد استفاده می نمایند .

فضا و پهنای این پدیده تخنیکی و فنی دیجیتالی بگونه مسلسل و مداوم گسترده گردیده و جهان بزرگ و غیر مرتبط را امروز به یک کره کوچک و متداخل و مرتبط مبدل کرده که سکنال های متنوع  و گوناگون فناوری های اطلاعاتی و معلوماتی امروزی جهان ما را دستخوش تحولات شگرفی کرده است. فناوری معلوماتی زاده تفکر، نگرش و تجربه انسان ها بوده که بعد از قرن پانزدهم در یک روند پژوهشی و صنعتی پرشتاب ابعاد مختلف زندگی انسان ها را به شکل فراگیر آن وابسته به خود ساخته است .

کاربرد فناوری معلوماتی با امکانات گسترده جغرافیای امروزی جهان را متغیر ساخته بر مسایل صحی، علمی، فرهنگی، اجتماعی ،  اقتصادی ، سیاسی و طبیعی  در هر کشور اثر گذار بوده است، در اینجا به تاثیرات و فراگیری بزرگ آن پیرامون  موضوعات زیرین اشاره می شود.

- موجودیت دانشگاه های غیر حضوری ( آنلاین)

- بانک ها و بنگاه های معلوماتی و علمی  مثبته و غیر مثبته

- نشر برنامه های اجتماعی در موارد مختلف به طور زنده

- ایجاد انگیزه های جدید و آوردن تغییر در فرایند های فرهنگی

- سمت و سو دادن افکار عامه با تبلیغات انترنتی

- رهنمود ها در رابطه به ورزش، محیط زیست، صحت و روان پزشکی   

- نمایش و پخش برنامه ها و کلیپ های دیداری، شنیداری، نوشتاری و کودی (رمزی)

- دستیابی وسیع به بازی ها و سرگرمی های متنوع

- برنامه های دفتری و کاری بی شمار

- ارتباطات، شبکه سازی و ارسال و دریافت پیام  به اشکال مختلف

- بازاریابی، انتخاب و فروش کالا های تجارتی گوناگون به شمول سلاح ها و وسایل  جنگی

- داد و ستد اقتصادی و انتقال پول

- اعلانات و  شکل دهی نظام نامریی عرضه و تقاضا در موارد مختلف

- رهنمود های حرفه یی برای طرز استفاده از منابع طبیعی و غیر طبیعی

- نظارت، کنترول و حتا پیشبرد عملیات های نظامی  

-کاربرد استخباراتی به خاطر نفوذ، حاکمیت و جمع آوری اطلاعات بیشتر

- انتشار ویروس های خطرناک و گونا گون

- جنگ سایبری

و موارد بیشمار دیگر ... .

کشور های مترقی و نیرومند به شکل متداوم از فناوری معلوماتی به گونه استفاده می کنند که قادر اند تا 53 کشور عقب مانده که در برنامه توسعه یی هزاره سوم ملل متحد شامل اند رادستخوش بازی های سیاسی و اقتصادی خویش سازند از آنجمله میتوان افغانستان، یمن، فلسطین، سودان، سوریه، عراق، سومالیا، بنگلادیش، برما، تونس، لیبیا، سربیا، بوسنیا، لبنان، بوتان، سریلانکا، تاجیکستان  و غیره را نام گرفت که این نوع ترفند ها و روش استفاده از فناوری معلوماتی را در رویداد های بزرگ «بهار عربی» مثل  لیبیا، تونس، مصر و تجزیه شدن سودان و به تازه گی هم بحران سوریه بهتر مشاهده کردیم که چطور روند سریع ایجاد شبکه های مردمی پیوند با تحریک و تشویق  فیسبوکی، تویتری، اتاق های گفتگوی انترنتی «چت روم ها» و دیگر برنامه ها توانست تغیر نظام را در این کشور ها سبب شود. این همه دگرگونی ها و اقدام ها در نخست از خیرات سر ابزار ها و برنامه های فناوری معلوماتی بوده و بعدآ عوامل دیگر را میتوان بشمار گرفت .

ضرورت و استفاده فناوری معلوماتی در مسایل امنیتی و استخباراتی منحیث یک امر خطیر و اصل مهم  پذیرفته و شناخته شده و بطور وسیع آن کاربرد دارد، چنانچه رخداد های روزانه نماینگر این مساله بوده  که کشور افغانستان چطور از ترمینل های ستلایتی نظامی و استخباراتی بیرونی مورد دیدبانی و حملات گوناگون قرار گرفته است، البته نشانه های این بیان را در گزارش های جنگی کشور های قدرتمند به ساده گی می توان دریافت کرد.

اهمیت و ارزش فناوری معلوماتی در دانش جیوپولیتک، سیاست نظام جهانی، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل چنان پر حرارت است که حتی بعضی از کشور های جهان نبرد خود را نسبت به یکدیگر بالای فضای سایبری آغاز کرده اند و تلاش دارند توسط ماهواره ها، کمره های حرفه یی، آنتن های گوناگون و اقمار گردشی در فضای بیکران، جهان به ویژه کشور های عقب مانده را تصویر برداری و شناسایی نموده و سپس برنامه های مهم و مشخص خود را در این کشور ها طرح و عملی کنند به گونه یی که در نخست توسط این هیولا (وسایل فناوری معلوماتی) منحیث مؤلد قدرت نرم در تمثیل قدرت و مانور توانمندی های ناب خویش پرداخته و بعدآ از این پدیده به حیث تسهیل دهنده و تکمیل کننده قدرت سخت خود (نیروی های نظامی هوایی، دریایی (بحری) و زمینی) شده اند.

قدرت کامل متشکل و برخاسته از چند نهاد و ممیزه ء ظرفیت های داخلی و خارجی یک کشور بوده اما قدرت نرم و ابزار آن  مقدم تر، زمینه سازتر و فراگیرتر از همه آنها در شرایط کنونی میباشد. چرا که در ادوار مختلف گذشته فناوری معلوماتی به طور بسیط مورد استفاده قرار گرفته اما در حال حاضر کاربرد سنگین و پیشرفته داشته و در آینده ها نیز خواهد داشت.

 البته قرن بیست و یکم قرن تحول و تغییر است و در آن کشور های توانمند آسیایی مقدم تر و بازیگران اساسی در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. بنآ در صورت دوام وضعیت موجود به نظر می رسد که افغانستان برای دهه های آینده نیز دست خوش هجوم سیل آسای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی کشور های آسیایی خواهد شد .

بنابرین افغانستان به داشتن امکانات، دانش، مهارت ها و توانمندی های ویژهی این پدیده نیاز قاطعانه و غیر قابل انکار دارد تا اینکه بتواند خود را از وابسته گی های گوناگون در این عرصه برهاند.

در بیشتر از یک دهه گذشته که روی هم رفته سرمایه گزاری های زیادی در راستای بلند بردن ظرفیت و نیروی بشری جوان و پویا در کشور صورت گرفته و اندیشه های نو برای گزار از بحران های گوناگون در سطح ملی در حال شکل گیری است. بنابرین ایجاد مدیریت سالم، حمایت و استفاده مسلکی و مشروع و متناسب به نیاز های امروز از این توانایی ها و ظرفیت ها از طریق فراهم آوری زمینه ها در پیوند با پدیده فناوری معلوماتی مسوولیت و رسالت دولت و نهاد های علمی و آموزشی کشور است.

 تا در راستای تولید، تقویت و ترویج اینقدرت نزم و توسعه پایدار در تمام عرصه ها ( امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره ) استفاده کرد، در کنار این از فناوری های ارتباطی و معلوماتی در راستای تامین روابط و تثبیت جایگاه افغانستان در نظام بین الملل، به ویژه در بین کشور های منطقه، مصوومیت حریم فضایی و مقابله با رویکرد های پیچیده استخباراتی کشور های همسایه «که بیشتر با استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعاتی صورت می گیرد» نیز می توان استفاده کرد. در فرجام از آنجایی که در جهان امروز فناوری های اطلاعاتی و معلوماتی منبع اصلی قدرت، صلابت و خودکفایی کشور هاست، لازم است تا جوانان کشور نیز با تمام توان تلاش کنند تا توانمندی های خویش را بطور آگاهانه و اندیشمندانه در فضای همدلی و همپذیری در راستای تقویت مولفه های علمی و فنی توسعه و ثبات پایدار در کشور به کار بیاندازند. 

افغانستان,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 15:36